VI TRÄFFAS TRE GÅNGER UNDER VÅREN -23

Torsdagen 9 februari 18.30

Vi träffas i klubblokalen och arbetar med våra bildspelsprojekt.

Medtag dator

Välkomna

Torsdagen 30 mars 18.30

Vi träffas i klubblokalen och arbetar med våra bildspelsprojekt

Medtag dator

Välkomna

Torsdagen 20 april 18.30

Vi träffas i klubblokalen och arbetar med våra bildspelsprojekt

Medtag dator

Välkomna

OM BILDSPELSGRUPPEN

Du som vill arbeta med bildspel är välkommen att vara med i gruppen under förutsättning att du är medlem i Halmstad Fotoklubb. Vi har tänkt att köra med månadsträffar under perioden jan, feb, mar och apr sedan uppehåll under sommaren och så kör vi till hösten sep, okt, nov och dec.

Vi kommer att arbeta huvudsakligen i programmet PTE AV STUDIO.

Du arbetar med dina egna projekt men kan få råd och stöd under träffarna. Gruppen kommer sedan en gång per år att göra en bildspelskväll dit alla medlemmar är välkomna att se resultatet av våra ansträngningar

.