STYRELSEN

STYRELSEN

Ordförande: Micke Aspenström

Vice Ordförande: Roger Bengtsson

Sekreterare: Anna Råbom Holst

Kassör: Johan Andersson

Ledamot: Björn Persson

Ledamot: Magnus Vågbäck

Ledamot: Anette Sköld

ARBETSGRUPPER

Halmstad Fotomara

Björn Persson, Anna Råbom Holst, Lena Karlsson, Magnus Vågbäck

Utställningsgruppen

Roger Bengtsson, Janne Alise Gustavsen, Anna Abrahamsson, Helen Jönsson

Tävlingssektionen

Micke Aspenström, Anna Råbom Holst, Magnus Vågbäck

Arbetsgrupp Fotografi Falkenberg

Roger Bengtsson, Malin Nilsson, Magnus Vågbäck

Webmasters

Roger Bengtsson, Magnus Vågbäck