STYRELSEN

STYRELSEN

Ordförande: Anna Råbom Holst

Vice Ordförande: Roger Bengtsson

Sekreterare: Hans Hansson

Kassör: Magnus Vågbäck

Ledamot: Hans Andersson

Ledamot: Micke Aspenström

Ledamot: Jan Stohr

ARBETSGRUPPER

Utställningsgruppen

Roger Bengtsson, Janne Alise Gustavsen, Anna Abrahamsson, Helene Jönsson

Tävlingssektionen

Hans Andersson, Jan Stohr, Hans Hansson

Arbetsgrupp Fotografi Falkenberg

Anna Råbom Holst, Hans Andersson, Hans Hansson, Magnus Vågbäck, Roger Bengtsson

Webmasters

Roger Bengtsson, Magnus Vågbäck

Höstprogrammet

Roger Bengtsson, Anna Råbom Holst, Jan Stohr

Bildbedömningsgruppen

Micke Aspenström, Hans Andersson, Hans Hansson, Janne Alise Gustavsen, Anette Sköld, Magnus Vågbäck, Andrea Koszo, Jan Stohr

Resor och Utflykter

Anna Råbom Holst, Micke Aspenström, Björn Persson

Bildspelsgruppen

Roger Bengtsson