DETTA FÅR DU SOM MEDLEM

Bli Medlem i Halmstad Fotoklubb

11 + 11 =

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 300 kr per år.
För familjemedlem, ungdom under 18 år samt
studerande är medlemsavgiften 150 kr.

Medlemsavgiften gäller ett år från betalningsdatum.

Samarbete

Vi samarbetar med Falkenbergs Fotoklubb vilket innebär att om du vill bli medlem även  där, behöver du endast betala halva Falkenbergs avgift. Du betalar in bägge medlemsavgifterna till Halmstads Fotoklubb

Betalning

Medlemsavgiften betalas in på Halmstad Fotoklubbs
Bank Giro 767-3965
Vid inbetalning, ange tydligt din e-postadress.

Läs GDPR-policy