UTSTÄLLNINGAR

THE PHOTOGALLERY

LES SAPEURS

LES SAPEURS BY PER-ANDERS PETTERSSON

  

RYDALS MUSEUM

3 december-22 – 26 februari -23

SPÅR

Fotoutställning – Västra Sveriges Fotoklubbar i samarbete med Rydals museum.

HALLANDS KONSTMUSEUM

19 november – 19 februari 2023
Ann Eringstam – The Course of Nature

The Course of Nature är ett projekt som rör sig i en inte alltför avlägsen framtid. En tid då vi måste leva med naturen på dess villkor. Trots att människan alltid försökt påverka naturen så står den utom vår kontroll. Vi lever på en planet med tydliga sår efter människan, dock vet vi inte hur djupa de är.

Att väva in naturens skönhet i samtal om människans negativa påverkan på miljön är en intressant men svår metod, som många fotografer innan Ann Eringstam tampats med. Ann Eringstam är utbildad vid Valand i Göteborg och numera verksam i Halland. Hon behandlar ofta ämnen som identitet, norm och utopi i en bildvärld som pendlar mellan verklighet och fantasi. Ofta med naturen och det storslagna landskapet som kuliss.

 

DUNKERS KULTURHUS

RALPH NYKVIST – FOTOGRAFERNAS FOTOGRAF

10 dec -22 – 30 apr -23

Fotografen Ralph Nykvists bilder präglas av hans särskilda förmåga att se och fånga det oavsiktligt komiska i vardagen. Motiven finner han som regel på sina vandringar i städer, både hemmavid och på resor till bland annat Paris, London, München och New York. Gemensamt för bilderna, oavsett var de är tagna, är att de förmedlar en stark nyfikenhet på världen och hur den framträder betraktad och avbildad genom kameralinsen.

LOUISIANA KONSTMUSEUM

RICHARD PRINCE

17 nov-22  –  10 apr-23

Richard Prince er en af de mest indflydelsesrige kunstnere i USA fra tiden efter 1980 og en central hovedfigur i den såkaldte ’Pictures Generation’. I sin kunst bruger Prince (f. 1949) ofte banale billeder fra underholdnings- og forbrugskulturen, som han tvister, så det almindelige forvandles og ”løftes” til noget både mærkværdigt og forførende.

KONSTHALLEN HISHULT

FOTOUTSTÄLLNING

Möte med slumpen

14 jan – 26 feb